KANCELARIA

Kancelaria Radców Prawnych Pana i Pani s.c. w Mieście powstała w roku 19xy.

Świadczymy pomoc prawną głównie przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Dużą grupę wśród naszych klientów stanowią podmioty komunalne oraz organizacje pozarządowe.

Dzięki doświadczeniu naszych prawników w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, wiemy jakie są najczęstsze zagrożenia dla przedsiębiorców i jak im skutecznie zapobiegać. Znając oczekiwania naszych klientów dostosowujemy obsługę prawną do indywidualnych potrzeb, w szczególności co do zakresu merytorycznego, jaki i sposobu jej prowadzenia.

Klientom Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo i wysoki poziom merytoryczny usług, a także dbałość o to, aby szybko i skutecznie rozwiązywać ich problemy.

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

Umorzenie opłaty rocznej z tytułu wyłaczenia gruntów rolnych z produkcji po ostatnich zmianach ustawowych jest możliwe

Zmiana ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 121 poz.1266 z póżn. zm.) poprzez dodanie w art. 22b ustępu trzeciego ma nie tylko charakter porządkujący i uzupełniający dotychczasową lukę prawną w przedmiocie doprecyzowania charakteru opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, ale jej konsekwencje są istotniejsze dla przedsiębiorców zobowiązanych do jej zapłaty. Mogą oni ubiegać się o umorzenie opłaty w całości lub w części.

Nasze stanowisko w tej kwestii potwierdziło w praktyce pozytywne - dla naszego klienta - orzeczenie SKO.

  • §  Umorzenie opłaty rocznej z tytułu wyłaczenia gruntów rolnych z produkcji po ostatnich zmianach ustawowych jest możliwe
  • §  Podwyższenie podatku od nieruchomości wyliczone na podstawie nierzetelnej wyceny wartości nieruchomości możemy zakwestionować
  • §  Kontrowersyjny patent jednolity
  • §  Interesujący projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy - zapłaci zamawiający
  • §  Nowe obowiązki dla przedsiebiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca
  • §  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia opłaty sadowej - orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010)

ZESPÓŁ

foto pana mecenasaPan Mecenas - wspólnik, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Mieście, doktorant Uniwersytetu w Mieście Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, ekspert Organizacji Pracodawców Temida.

W swojej długoletniej pracy zawodowej zdobył bogate prawnicze doświadczenie prowadząc kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, podmiotów komunalnych, a także jednostek organizacyjnych samorządowych. Stosując od lat ustawę prawo zamówień publicznych pomaga zamawiającym i wykonawcom, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i praktyką. Ponadto specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie związkowym. Doradzał wielokrotnie w przeprowadzaniu tzw. zwolnień grupowych. Uczestniczył w procesach zmian kapitałowych przedsiębiorców, odpowiadając za sferę praw pracowniczych i stosunki pracy. Skutecznie prowadziła liczne procesy sądowe. Posiada także doświadczenie zawodowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Po akcesji do Unii Europejskiej doradzał w wielu projektach realizowanych w programach współfinansowanych ze środków unijnych, odpowiadając za ich prawidłową realizację pod względem formalno-prawnym.

foto pani mecenasPani Mecenas - wspólnik, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Mieście. Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców Temida.

Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego. Doradzała w obszarze prawa spółek, a także w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji przedsiębiorcom oraz autorom i twórcom. Posiada duże doświadczenie w prawie umów, co pozwala jej optymalnie zabezpieczać interes klienta. Posiada też wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowym.

KONTAKT

   Kancelaria Pana i Pani

   ul. Prawnicza 123

   87–000 Miasto

   12 345 67 89

   12 456 78 90

   kancelaria_pip@miasto.pl

   www.kancelaria_pip.pl

plan Torunia

Niniejsza strona www ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie jest reklamą prowadzonej przez Kancelarię działalności. Informacje na niniejszej stronie są prawidłowe, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Przed zastosowaniem jakichkolwiek informacji z niniejszej strony winna mieć miejsce konsultacja z radcą prawnym. Niniejsza strona stanowi wyłączną własność intelektualną Kancelarii i podlega ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Wszelkie użyte w niej nazwy handlowe, loga (znaki słowne, graficzne i słowno-graficzne) są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi ich właścicieli. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszej strony www ( w szczególności tekstów, grafiki) w jakikolwiek sposób jest zabronione, chyba że za pisemną zgodą Kancelarii.